Rekonstrukcja wypadku
Rekonstrukcja wypadku
Serwis oferuje profesjonalne ekspertyzy kryminalistyczne na potrzeby organów procesowych (prokuratura, policja, sądy) oraz dla osób prywatnych.
" Ekspertyzy kryminalistyczne wykonywane są przez wybitnych ekspertów kryminalistyki z wieloletnim stażem, uprawnieniami biegłych sądowych oraz z tytułami naukowymi. "

Aktualności
Zlecenia na mocy postanowienia Policji, Prokuratury i Sądów

Przy zleceniach realizowanych na mocy postanowienia wydanego przez organy Policji, Prokuratury, Sądów oraz innych organów prowadzących postępowanie przygotowawcze ostateczny koszt opinii ustalany jest na podstawie kalkulacji wynikowej, wg faktycznego czasu pracy z zastosowaniem stawek za godzinę pracy określonych w § 2, 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych do wydania opinii w postępowaniu karnym (Dz. U. z 2013 r. Nr 508), oraz poniesionych wydatków uwzględnionych w karcie pracy eksperta oraz oświadczeniu/rozliczeniu wydatków BIO GEN Biuro Ekspertyz Kryminalistycznych, stanowiących – w zakresie wydatków – oświadczenia wskazane w § 8 wymienionego rozporządzenia.

Jesteśmy jednostką rekomendowaną do wydawania opinii przez:

 1. Prokuraturę Okręgową Warszawa - Praga http://warszawapraga.po.gov.pl/przydatne-linki.html
 2. Prokuraturę Okręgową w Zielonej Górze http://www.zielona-gora.po.gov.pl/index.php?id=17
 3. Prokuraturę Okręgową w Legnicy http://www.prokuratura.legnica.pl/biegli.html

Aktualne stawki ekspertów w postępowaniach sądowo - prokuratorskich wynoszą:

a. biegły mgr 1,81% z kwoty bazowej 1.766,46 zł - 31,97 zł/godzina + 23% VAT

b. biegły dr 2,55 % z kwoty bazowej 1.766,46 zł - 45,04 zł/godzina + 23% VAT

c. biegły dr hab. 3,08 % z kwoty bazowej 1.766,46 zł - 54,41 zł/godzina + 23% VAT

d. biegły prof. 3,93 % z kwoty bazowej 1.766,46 zł - 69,42 zł/godzina + 23% VAT


czytaj więcej
Serwis www.Ekspertyzy-Kryminalistyczne.pl oferuje Profesjonalne Ekspertyzy z Dziedziny Kryminalistyki
Polecamy serwis www.Ekspertyzy-Kryminalistyczne.pl

Serwis oferuje profesjonalne ekspertyzy kryminalistyczne na potrzeby organów procesowych (Prokuratura, Policja, Sądy) oraz dla osób prywatnych, wykonywane przez wybitnych ekspertów kryminalistyki z uprawnieniami biegłych sądowych.
czytaj więcej
Serwis www.Slady-Biologiczne.pl oferuje Profesjonalne Badania Śladów Biologicznych i Badania DNA
Polecamy serwis www.Slady-Biologiczne.pl

Serwis oferuje Profesjonalne Badania Śladów Biologicznych i Badania DNA na potrzeby organów procesowych (Policja, Prokuratura, Sądy). Badania wykonywane są w atestowanym polskim laboratorium przez biegłych sądowych z wieloletnim stażem oraz tytułami naukowymi.
czytaj więcej
e-SZPIEG - Sprzęt Detektywistyczny

Rekonstrukcje Wypadków

Pragniemy zaproponować Państwu ofertę profesjonalnie wykonanych ekspertyz, które są dziełem specjalistów z dziedziny kryminalistyki posiadających statut biegłych sadowych.
Nasi specjaliści, to osoby, które wyróżniają się w środowisku kryminalistycznym z uwagi na wysokie kwalifikacje, a także bogate doświadczenie, a należy pamiętać, że praktyka w stosunku do zagadnień kryminalistycznych jest jednym z ważniejszych warunków poprawności ekspertyzy.
Pracuje dla nas ponad 100 wybitnych specjalistów, którzy zdołali wykonać bardzo dużą ilość wnikliwych opinii, głównie dla policji, sądownictwa, ale również dla innych zleceniodawców. Dorobek kadry profesjonalistów (w skład której wchodzą m.in. pracownicy laboratoriów państwowych i policyjnych oraz uczelni wyższych) to przeszło dwanaście tysięcy opinii w dziedzinie kryminalistyki. 

Odtworzenie wydarzeń kolizyjnych i wypadkowych zawiera:
1. Odtworzenie wypadku oraz pełną analizę,
2. Określenie przyczyn danej kolizji,
3. Ustalenie prędkości pojazdów biorących udział w wypadkach,
4. Analizowanie obrażeń poszkodowanych wraz z uszkodzeniami pojazdów, które brały udział w wydarzeniu,
5. Dochodzenie odnośnie spraw związanych z odszkodowaniem powypadkowym,
6. Ustalenie zachowań osób uczestniczących w wypadku oraz sposobów uniknięcia danej kolizji lub wypadku,
7. Analizy oraz opinie techniczne,
8. Analizy medyczno-sądowe.


Osoby dla nas pracujące posiadają status biegłych sądowych wraz z uprawnieniami rzeczoznawców, które zostały nadane przez odpowiednie Stowarzyszenia.

Uprawnienia naszych ekspertów i biegłych w odniesieniu do konkretnych specjalizacji:
- technologia motoryzacyjna
- pojazdy samochodowe oraz ciągniki
- oszacowanie wartości maszyn, sprzętów oraz pojazdów
- bezpieczeństwo w zakresie ruchu drogowego

Nasi pracownicy w większości posiadają równocześnie status biegłych sądowych oraz skarbowych. Osoby dla nas pracujące posiadają również stan prawny odnośnie rzeczoznawców certyfikowanych, którzy są na liście Ministerstwa Infrastruktury.

Nasi kontrahenci:

 • Sądy Okręgowe i Rejonowe z całego kraju
 • Komendy Powiatowe Policji z terenu obszaru całego kraju
 • Prokuratury Okręgowe i Rejonowe z całego kraju
 • Izby oraz Urzędy Celne z obszaru całego kraju
 • Izby oraz Urzędy Skarbowe z obszaru całego kraju
 • Specjalistyczne firmy prawnicze
 • Osoby fizyczne
 • Korporacje Ubezpieczeniowe

Zrekonstruowanie kolizji oraz wypadków:
Posiadamy niezbędne sprzęty, które pozwalają na przeprowadzenie rekonstrukcji kolizji oraz wypadków drogowych. Są to urządzenia najnowocześniejsze, które umożliwiają dokładną analizę zdarzeń.

Do wszelkich analiz z określonego zakresu tematycznego powołujemy indywidualny zespół badawczy, który składa się, z co najmniej dwóch profesjonalistów, biegłych. Są to osoby odpowiednio wykwalifikowane w danym zakresie.

Żadna z opinii wydawanych przez nas nie dotyczy pracy tylko jednego biegłego. Sprawę analizuje zawsze określona grupa badawcza.
Nasi rzeczoznawcy mają status biegłych sądowych odnośnie różnych Sądów Okręgowych, a także posiadają ogromne doświadczenie w zakresie wystawiania opinii.

Zajmujemy się także analizowaniem innych opinii wykonywanych dla instytucji procesowych pod względem poprawności wykonania. Analiza dotyczy wykazania nieprawidłowości, jeśli takie się pojawiają.
Dysponujemy zasobną bazą techniczno-dydaktyczną. Zapewniamy odpowiednie wyposażenie naszych biegłych, które spełnia najwyższe standardy zawodowe.

Korzystamy z odpowiednich programów komputerowych, niezbędnych w naszej pracy:
PC Retch, PC Crash, V-SIM, PLAN, Auto CAD, TITAN, SLIBAR, RWD – Potrącenie pieszego, RWD – Zderzenie pojazdów, AUTOVIEW, Auto VIN oraz wiele programów pomocniczych.

Prowadzimy też analizy innych opinii wykonanych dla organów procesowych pod kątem prawidłowości ich wykonania, wykazując istotne błędy, jeśli takowe zawierają.


Kontakt z konsultantem:
Telefon do konsultanta w sprawie ekspertyz
tel.kom.: 0-501 743 972; (0-22) 669 36 97
Biuro czynne: Pon - Pt w godz. 9-15